Seuran toimintakertomus vuodesta 2018

Vuosi aloitettiin luomalla seuralle uudet arvot, missio ja visio.

 

Arvot - toiminnan taustalla
Arvot ovat kaikkien seuran jäsenten toiminnan taustalla ohjaamassa yhteiseen suuntaa. Arki helpottuu, kun toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka tiedetään ja joihin kaikki sitoutuvat. Arvot näkyvät seuran arjessa monin eri tavoin.


Liikuntaseura Porin arvot ovat:
Kasvatuksellisuus
Rohkeus
Laatu
Intohimo & ilo

Kasvatuksellisuus
Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan omaksumista.
Tuemme sosiaalista ja yhteisöllistä kasvua tarjoamalla toimintaa vertaisryhmässä, turvallisessa ohjauksessa.
Toimintamme korostaa elämyksellisyyttä ja yhdessä tekemistä.
Lasten on helppo aloittaa harrastus seurassamme. Lasten harrastustoiminta on edullista, lähellä kotia ja jokainen lapsi kohdataan yksilönä.
Myös aikuisen on helppo tulla mukaan seuran toimintaan. Ihmisläheisyys ja toisen arvostaminen ovat tärkeitä periaatteita.
Kaikki mukaan –ajatus näkyy seurassa konkreettisina toimina muun muassa joukkuevoimistelun rahastona, jolla varmistetaan kaikkien voimistelijoiden harrastustoiminnan jatko nuoruudessa.
Kannustamme monipuoliseen liikuntaan. Lajikokeiluita mahdollistetaan matalalla kynnyksellä.
Kaikilla lasten ja nuorten ryhmillä on yhdessä luodut pelisäännöt.

Rohkeus
Teemme rohkeita päätöksiä ja tekoja arvojen ja vision pohjalta.
Panostamme rohkeasti lasten ja nuorten harrastustoimintaan.
Uudet tunnit ja lajit otetaan matalalla kynnyksellä seuraan kokeiluun.
Sanomme vähemmän ei ja enemmän kyllä - otamme rohkeasti uudet ideat vastaan. Annamme vastuuta ja kehittymisen mahdollisuuksia.
Luomme uusin keinoin kulttuuria, jossa jokaisen ääni kuuluu – niin pienen jumpparin kuin kiltalaisen.
Kannustamme kokeilemaan ja kehittymään niin ohjaajina ja valmentajina kuin liikunnan harrastajina. Uuden treenin kokeilu tai jonkin yllättävänkin elementin tuominen tunnille kannattaa.

Laatu
Ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja ja seura tarjoaa vuosittain kaikille ohjaajille kehittymisen mahdollisuuksia. Ohjaajiin ja ohjauksen laatuun panostaminen on seuran toiminnan keskiössä.
Seuran liikuntatunnit ovat suunniteltuja ja kaikilla lasten ja nuorten ryhmillä on kausisuunnitelmat ja pelisäännöt.
Harrastustoiminnassa laatu näkyy jatkumona, jossa liikuntaharrastus on mahdollista aloittaa vauvajumpasta ja jatkaa aikuiseksi saakka. Laatu tarkoittaa, että lapsi ja nuori voi harrastaa tutussa seurassa koko lapsuuden.
Aikuisten ryhmäliikunnassa laatu näkyy monipuolisena lukujärjestyksenä. Toimintaa viikon jokaisena päivänä, eri puolilla Poria eri ohjaajien vetäminä ja eri tyyppisiä tunteja (kehonhuolto, tanssitreeni, tehotreeni).
Laatu tarkoittaa meille myös reiluutta ja tasapuolisuutta – jäseniä palvellaan tasavertaisesti.
Kilpajoukkueille tarjoamme laadukasta valmennusta ja leirejä. Kilpajoukkueet harjoittelevat tavoitteellisesti ja seura tukee tavoitteisiin pääsyä.

Intohimo & ilo
Menestys vaatii sitoutumista ja harjoittelua, mutta ennen kaikkea se syntyy intohimosta liikuntaan. Menestys tarkoittaa kaikille eri asioita – toiselle se on joukkueen menestyminen kilpailuissa, toisella kuperkeikan oppiminen. Onnistumisen elämykset syntyvät ilosta ja itsensä ylittämisestä. Kaikki ovat tärkeitä elämyksiä.
Seurassamme haemme ratkaisuja ja suhtaudumme asioihin positiivisesti. Jokainen voi valita ilon.
Tarjoamme sykkeen elämänpituiseen liikuntaan. Ilo liikkua jatkuu läpi elämän ja seurana tarjoamme liikuntaa kaikenikäisille.
Nuorten ääni kuuluu seurassa. NuVo-toiminta tarjoaa mahdollisuuksia edistää ideoita oman harrastuksen parissa.
Ohjaajien ja valmentajien polku starttaa omasta innostuksesta harrastusta kohtaan. Seurana tuemme innostusta ja annamme mahdollisuuksia kehittyä ohjaajaksi ja ohjaajana.

 

Missio - suurempi tarkoitus toiminnan taustalla
Liikuntaseura Pori tarjoaa innostavaa liikuntaa kaikenikäisille porilaisille voimisteluun pohjautuvissa lajeissa. Lapsille ja nuorille Liikuntaseura Pori merkitsee unelmia, elämyksiä ja ystäviä harrastustoimintaa ja valmennusta tarjoamalla. Teemme joka päivä hyvinvoivia porilaisia tarjoamalla terveyttä edistävää ryhmäliikuntaa. Liikuntaseura Pori liikuttaa porilaisia permannolta pyramidin huipulle läpi elämän.

 

Visio - unelma tulevaisuudesta
Olemme Porin suurin urheiluseura ja merkittävä vaikuttaja porilaisessa urheilukentässä.
Meillä on keskeinen tehtävä porilaisten lasten ja nuorten liikunnallisena kasvattajana. Tarjoamme kaikille porilaisille taito-, tavoite- ja ikätasoa vastaavaa monipuolista harrastetoimintaa sekä laadukasta kilpailutoimintaa. Panostamme erityisesti lasten harrastustoimintaan ja sen mahdollisimman matalaan aloituskynnykseen. Pyrimme perustamaan myös erityislapsille oman liikuntaryhmän.
Kuuntelemme asiakkaidemme toiveita ja kehitämme seuran toimintaa entistä avoimemmin. Uudistumiskykyisenä seurana lajivalikoima raikastuu ja monipuolistuu vuosittain. Olemme ykkösvalinta opiskelijoiden liikuttajaksi.
Tarjoamme nuorille ohjaajille ja valmentajille arvokasta kokemusta vastuullisuudesta. Perustamamme NuVo-ryhmä edistää nuorten omien ideoiden ja projektien eteenpäin viemistä.
Brändimme huokuu iloa ja positiivisuutta - sitä ovat luomassa kaikki seuramme jäsenet. Viestimme liikunnan terveyttä edistävistä vaikutuksista rohkeasti.

 

Vuonna 2018 tapahtui seuran historiassa useampia asioita ensimmäistä kertaa.

Porin seurakenttään luotiin Seuraparlamentti ajamaan seurojen asioita ja olemaan yhteistyöelin kaupungin suuntaa. Anette Isoviita valittiin mukaan aikuisliikunnan edustajana. Seuraparlamentissa on mukana 8 seuraa.


Seura sai OKM:n avustusta työntekijän palkkaukseen ja Kristiina Uusitalo-Lindholm palkattiin nuorisokoordinaattoriksi.


Vuoden 2017 vuosikokouksessa valittiin uuden kunniajäsenet ja he ovat: Maritta Huida, Elsa Huovari, Anneli Jolma, Eeva Lindholm, Sirkka-Liisa Manninen, Sirkka Salonen-Nummi ja Kaija Timonen.


Nuori Suomen Sinettiseura-tunnus muuttui Tähtiseura-tunnukseksi. Seuran tunnus on lasten ja nuorten liikunnasta.


Nuvo-tiimi (nuorten valmentajien ja ohjaajien tiimi) perustettiin tuomaan nuorten ääntä johtokunnan päätösten tueksi ja ideoimaan seuraan uutta toimintaa. Aloituskokous pidettiin 10.9. toimistolla.


Syksyllä järjestettiin ensimmäistä kertaa joukkuevoimistelun Kaupunki Cup, Pori Cup, 4.11. urheilutalolla. Kilpailujen järjestelyt sujuivat hyvin ja mukaan saatiin 29 joukkuetta. Esiintymässä olivat seuran nuppuvoimistelijat. Seuran cheerleadingin Minidragons-joukkue kilpaili 1.12. Ruotsin Göteborgissa Nordic All Level Championship -kilpailuissa sijoittuen toiseksi.


Syksystä alkaen aloitettiin kilparyhmien valmentajille päivärahan maksaminen kisa- ja leiripäivistä. Lisäksi heidän eduksi tuli saada seuran svetari.
Loppusyksystä cheerleadingpuolelle tuli suuria muutoksia Poriin perustettavan uuden seuran myötä. Suuri osa pitkäaikaisista valmentajista siirtyi uuteen seuraan samoin kuin harrastajia.


Hallinnon asiakirjat ja suunnitelmat siirrettiin Google Driveen, jolloin jokaisen asianosaisen nähtävillä on päivitetty versio.


Vuonna 2018 seurassa oli 1864 jäsentä ja ohjaajia oli 157.