Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2020

1.‌ ‌YLEISTÄ‌ ‌

Kevätkausi‌ ‌on‌ ‌tapahtumia‌ ‌täynnä,‌ ‌sillä‌ ‌keväällä‌ ‌järjestetään‌ ‌sekä‌ ‌joukkuevoimistelun,‌ ‌telinevoimistelun‌ ‌ja‌ ‌TeamGymin‌ ‌Stara-tapahtuma‌ ‌ja‌ ‌12-14-vuotiaiden‌ ‌joukkuevoimistelijoiden‌ ‌harrastekilpailut‌ ‌että‌ ‌cheerleadingin‌ ‌aluekilpailut.‌ ‌Näiden‌ ‌lisäksi‌ ‌aikuisten‌ ‌ryhmäliikunnan‌ ‌harrastajille‌ ‌tarjotaan‌ ‌workshopeja‌ ‌normituntien‌ ‌lisäksi‌ ‌Heels‌ ‌Dance‌ ‌-tuntiin‌ ‌ja‌ ‌afrikkalaiseen‌ ‌tanssiin,‌ ‌Barre-kuntobalettiin‌ ‌sekä‌ ‌porrastreeniin.‌ ‌Tavoitteena‌ ‌on‌ ‌saada‌ ‌lisää‌ ‌aikuisliikunnan‌ ‌harrastajia‌ ‌kohdemarkkinointia‌ ‌lisäämällä.‌ ‌Lapsille‌ ‌ja‌ ‌nuorille‌ ‌järjestetään‌ ‌suosittuja‌ ‌akro-kursseja.‌ ‌

Tavoitteena‌ ‌on‌ ‌vakinaistaa‌ ‌nuorisokoordinaattorin‌ ‌työ‌ ‌osaksi‌ ‌seuran‌ ‌toimintaa‌ ‌hankkeen‌ ‌päättymisen‌ ‌jälkeen.‌ ‌

Oman‌ ‌liikuntatilan‌ ‌suunnittelu‌ ‌aloitetaan‌ ‌ja‌ ‌tavoitteena‌ ‌on‌ ‌saada‌ ‌tila,‌ ‌jossa‌ ‌on‌ ‌turvallista‌ ‌kaikkien‌ ‌lajien‌ ‌harrastaa.‌ ‌

Ohjaajien‌ ‌koulutuksiin‌ ‌panostetaan‌ ‌ja‌ ‌heitä‌ ‌ohjataan‌ ‌sekä‌ ‌liittojen‌ ‌koulutuksiin‌ ‌että‌ ‌seuran‌ ‌omiin‌ ‌koulutuksiin.‌ ‌Tavoitteena‌ ‌on,‌ ‌että‌ ‌jokainen‌ ‌osallistuisi‌ ‌vähintään‌ ‌yhteen‌ ‌koulutukseen‌ ‌toimintakauden‌ ‌aikana.‌ ‌Seura‌ ‌tarjoaa‌ ‌mahdollisuuden‌ ‌osallistua‌ ‌kahteen‌ ‌koulutukseen‌ ‌toimintakauden‌ ‌aikana.‌ ‌

Tulevana‌ ‌vuonna‌ ‌panostetaan‌ ‌ohjaajien‌ ‌hyvinvointiin,‌ ‌esiinnostamiseen‌ ‌ja‌ ‌
huomioimiseen.‌ ‌Pyritään‌ ‌lisäämään‌ ‌Liikuntaseura‌ ‌Porin‌ ‌tunnettuutta‌ ‌sekä‌ ‌seuran‌ ‌jäsenten‌ ‌ja‌ ‌ohjaajien‌ ‌kokemusta‌ ‌yhteisöllisyydestä‌ ‌ja‌ ‌tietoisuutta‌ ‌seuran‌ ‌tarjoamista‌ ‌
osallistumismahdollisuuksista.‌ ‌ ‌


OPETUS-‌ ‌JA‌ ‌KULTTUURIMINISTERIÖN‌ ‌SEURATUKIHANKE‌ ‌Laser‌ ‌

Vuonna‌ ‌2020‌ ‌luodaan‌ ‌ohjaajapolku‌ ‌loppuun‌ ‌ja‌ ‌tehostetaan‌ ‌seuratyössä‌ ‌sekä‌ ‌ohjaaja-‌ ‌että‌ ‌harrastajapolun‌ ‌käyttöä.‌ ‌Tiimien‌ ‌ja‌ ‌johtokunnan‌ ‌kanssa‌ ‌tehdään‌ ‌suunnitelma‌ ‌polkujen‌ ‌käytännön‌ ‌toteutuksesta.‌ ‌Miten‌ ‌esimerkiksi‌ ‌informoidaan‌ ‌entistä‌ ‌paremmin‌ ‌lasten‌ ‌vanhempia,‌ ‌miten‌ ‌seurassa‌ ‌voi‌ ‌aloittaa‌ ‌lapsen‌ ‌liikuntaharrastuksen‌ ‌ja‌ ‌miten‌ ‌polkua‌ ‌voi‌ ‌iän‌ ‌myötä‌ ‌edetä.‌ ‌Miten‌ ‌saamme‌ ‌liikuntapiirakan‌ ‌toimivammaksi‌ ‌esim.‌ ‌netissä.‌ ‌ ‌

Nuvo-toiminnan‌ ‌kehittämistä‌ ‌mietitään.‌ ‌Käynnistyminen‌ ‌ollut‌ ‌vaikeaa‌ ‌niin‌ ‌omassa‌ ‌
seurassa‌ ‌kuin‌ ‌valtakunnallisestikin.‌ ‌Nuvon‌ ‌toimintaa‌ ‌koitetaan‌ ‌herätellä‌ ‌edelleen‌ ‌tai‌ ‌sen‌ ‌tilalle‌ ‌kehitetään‌ ‌oma,‌ ‌nuoria‌ ‌ohjaajia‌ ‌kuunteleva‌ ‌järjestelmä.‌ ‌Nuorten‌ ‌ohjaajien‌ ‌ja‌ ‌valmentajien‌ ‌ääni‌ ‌halutaan‌ ‌kuuluviin‌ ‌ja‌ ‌heidän‌ ‌ideoitaan‌ ‌halutaan‌ ‌ottaa‌ ‌huomioon‌ ‌sekä‌ ‌toteuttaa‌ ‌jatkossa‌ ‌entistä‌ ‌paremmin.‌ ‌Yhdessä‌ ‌mietitään‌ ‌kanava,‌ ‌millä‌ ‌tämä‌ ‌toteutuisi.‌ ‌Selvitellään‌ ‌mahdollisuutta/toimivuutta‌ ‌järjestää‌ ‌nuorten‌ ‌ohjaajien‌ ‌tapaamisia‌ ‌skypessä/teamsissa‌ ‌tai‌ ‌vastaavassa‌ ‌tahossa.‌ ‌Tämä‌ ‌sama‌ ‌tapa‌ ‌olisi‌ ‌käytössä‌ ‌myös‌ ‌nuorisokoordinaattorilla‌ ‌ohjaajien‌ ‌tapaamisissa‌ ‌pienryhmissä/joukkueittain.‌ ‌Nuorisokoordinaattori‌ ‌järjestää‌ ‌lisäksi‌ ‌1-2‌ ‌erilaista‌ ‌sisäistä‌ ‌koulutusta‌ ‌nuorille‌ ‌ja‌ ‌etenkin‌ ‌seuran‌ ‌uusille‌ ‌ohjaajille.‌ ‌Nuorisokoordinaattori‌ ‌varmistaa,‌ ‌että‌ ‌uudet‌ ‌ohjaajat‌ ‌pääsevät‌ ‌heti‌ ‌valmentajapolun‌ ‌alkuun‌ ‌kiinni‌ ‌ja‌ ‌itsensä‌ ‌kehittäminen‌ ‌jatkuu‌ ‌valmennuksen‌ ‌ohella.‌ ‌

Uusien‌ ‌ryhmien‌ ‌perustaminen‌ ‌uusille‌ ‌alueille‌ ‌jatkuu.‌ ‌Tavoitteena‌ ‌on‌ ‌saada‌ ‌kokonaan‌ ‌uuden‌ ‌lasten‌ ‌ryhmän‌ ‌jonnekin‌ ‌päin‌ ‌Poria,‌ ‌alueita‌ ‌kartoitetaan‌ ‌kevään‌ ‌ja‌ ‌kesän‌ ‌aikana.‌ ‌Lavian‌ ‌Las‌ ‌Vekaras‌ ‌käynnistyi‌ ‌syksyllä‌ ‌2019.‌ ‌Toiminta‌ ‌jatkuu‌ ‌samalla‌ ‌tavalla‌ ‌tänä‌ ‌vuonna.‌ ‌Syksyyn‌ ‌koetetaan‌ ‌mahdollisesti‌ ‌käynnistää‌ ‌toista‌ ‌ryhmää‌ ‌lavialaisille.‌ ‌ ‌

Sisäisten‌ ‌koulutusten‌ ‌pitämistä‌ ‌jatketaan‌ ‌ja‌ ‌tulevaisuudessa‌ ‌koitetaan‌ ‌kartoittaa‌ ‌
tarkemmin‌ ‌ohjaajien‌ ‌tarvetta.‌ ‌Nuorisokoordinaattori‌ ‌selvittää‌ ‌minkälaista‌ ‌
koulutusta/motivointia‌ ‌he‌ ‌kaipaavat.‌ ‌Pyritään‌ ‌vastaamaan‌ ‌tarpeeseen‌ ‌ja‌ ‌muistetaan‌ ‌
kehittää‌ ‌uutta.‌ ‌ ‌

Nuorisokoordinaattori‌ ‌jatkaa‌ ‌kuukausikirjeiden‌ ‌kirjoittamista‌ ‌koko‌ ‌ohjaajistolle‌ ‌otsikolla:‌ ‌“Tämän‌ ‌kuun‌ ‌kuulumiset‌ ‌ja‌ ‌tapahtuu‌ ‌ensi‌ ‌kuussa”.‌ ‌


2.‌ ‌AIKUISTEN‌ ‌LIIKUNTA‌ ‌

Vuosi‌ ‌2020‌ ‌aloitetaan‌ ‌torstaina‌ ‌2.1.‌ ‌BodyBalance-tunnilla,‌ ‌joka‌ ‌on‌ ‌edelleen‌ ‌
telinevoimistelun‌ ‌ohella‌ ‌ainoa‌ ‌lisämaksullinen‌ ‌tunti.‌ ‌Paikkana‌ ‌on‌ ‌Nuorisotalo.‌ ‌
Varsinainen‌ ‌kevätkausi‌ ‌starttaa‌ ‌tiistaina‌ ‌7.1.‌ ‌syyslukukauden‌ ‌2019‌ ‌lukujärjestyksen‌ ‌
mukaisesti.‌ ‌Ensimmäisellä‌ ‌viikolla‌ ‌vietetään‌ ‌Voimisteluviikkoa,‌ ‌jolloin‌ ‌seuran‌ ‌aikuisten‌ ‌tunnit‌ ‌ovat‌ ‌ilmaisia‌ ‌kaikille.‌ ‌
Kevään‌ ‌aikana‌ ‌aloitetaan‌ ‌suunnitelmallinen‌ ‌panostaminen‌ ‌ja‌ ‌markkinointi‌ ‌aikuisten‌ ‌
liikunnan‌ ‌suhteen.‌ ‌Lisätään‌ ‌aikuisten‌ ‌ryhmäliikuntatuntien‌ ‌markkinointia‌ ‌ja‌ ‌pyritään‌ ‌
saamaan‌ ‌jäseniksi‌ ‌enemmän‌ ‌myös‌ ‌nuoria‌ ‌aikuisia.‌ ‌Kevään‌ ‌workshopit:‌ ‌BarreMove,‌ ‌
HighHeels,‌ ‌mahdollisesti‌ ‌afrikkalainen‌ ‌tanssi‌ ‌sekä‌ ‌porrastreenit.‌ ‌Koulujen‌ ‌lomaviikoilla‌ ‌järjestetään‌ ‌perinteisesti‌ ‌supistettua‌ ‌toimintaa.‌ ‌Workshopeja‌ ‌suunnitellaan‌ ‌myös‌ ‌syksylle.‌ ‌
Kesäjumpat‌ ‌jatkuvat‌ ‌koulun‌ ‌salissa‌ ‌kesäkuun‌ ‌loppuun.‌ ‌Kesäjumppaa‌ ‌suunnitellaan‌ ‌
pidettäväksi‌ ‌muutaman‌ ‌vuoden‌ ‌tauon‌ ‌jälkeen‌ ‌jälleen‌ ‌ulkona‌ ‌ja‌ ‌paikkana‌ ‌olisi‌ ‌
mahdollisesti‌ ‌Pohjoisranta.‌ ‌Kesäjumppiin‌ ‌on‌ ‌tavoitteena‌ ‌saada‌ ‌jotain‌ ‌uutta,‌ ‌esim.‌ ‌
PowerGym‌ ‌(crosstraining-tyyppinen‌ ‌tunti)‌ ‌ja‌ ‌tämä‌ ‌voisi‌ ‌olla‌ ‌mahdollisesti‌ ‌uutuutena‌ ‌
syksyllä‌ ‌2020.‌ ‌Syyskausi‌ ‌alkaa‌ ‌viikolla‌ ‌41.‌ ‌Tavoitteenamme‌ ‌on‌ ‌jälleen‌ ‌järjestää‌ ‌
tutustumisviikko,‌ ‌jolloin‌ ‌syksyn‌ ‌tuntitarjontaan‌ ‌voi‌ ‌tutustua‌ ‌ilmaiseksi.‌ ‌
Pyrimme‌ ‌pitämään‌ ‌hyvät‌ ‌ohjaajamme‌ ‌ja‌ ‌monipuolisen‌ ‌lukujärjestyksen‌ ‌myös‌ ‌ensi‌ ‌
syksynä!‌ ‌

 ‌‌
3.‌ ‌LASTEN‌ ‌JA‌ ‌NUORTEN‌ ‌LIIKUNNAN‌ ‌TOIMIALA‌ ‌

Lasten‌ ‌ja‌ ‌nuorten‌ ‌harrasteliikunnan‌ ‌tavoitteena‌ ‌on‌ ‌tarjota‌ ‌eri‌ ‌ikäisille‌ ‌lapsille‌ ‌vauvoista‌ ‌aina‌ ‌teini-ikäisiin‌ ‌asti‌ ‌monipuolisia‌ ‌sisäliikuntatunteja‌ ‌eri‌ ‌puolilla‌ ‌kaupunkia.‌ ‌Kevät‌ ‌2020‌ ‌jatketaan‌ ‌syksyn‌ ‌2019‌ ‌tunneilla.‌ ‌Kevääseen‌ ‌saatiin‌ ‌uusi‌ ‌telinevoimistelukouluryhmä‌ ‌sekä‌ ‌Nuppuvoimisteluryhmä‌ ‌6-7‌ ‌vuotiaille.‌ ‌ ‌

Ohjaajia‌ ‌pyritään‌ ‌ohjaamaan‌ ‌heidän‌ ‌ohjaustuntejaan‌ ‌vastaaviin‌ ‌koulutuksiin‌ ‌ja‌ ‌
järjestetään‌ ‌myös‌ ‌seuran‌ ‌sisäisiä‌ ‌koulutuksia.‌ ‌Kaikki‌ ‌uudet‌ ‌ohjaajat‌ ‌käyvät‌ ‌myös‌ ‌yhdessä‌ ‌aloituskoulutuksen,‌ ‌jossa‌ ‌käydään‌ ‌läpi‌ ‌verkkokoulutusmateriaali,‌ ‌joka‌ ‌tehty‌ ‌nimenomaan‌ ‌aloitteleville‌ ‌ohjaajille.‌ ‌Samassa‌ ‌koulutuksessa‌ ‌käydään‌ ‌läpi‌ ‌tarkasti‌ ‌mitä‌ ‌ohjaaminen‌ ‌Liikuntaseura‌ ‌Porissa‌ ‌tarkoittaa:‌ ‌seuran‌ ‌ja‌ ‌ohjaajan‌ ‌velvoitteet.‌ ‌Koulutus‌ ‌vakiinnutetaan‌ ‌osaksi‌ ‌seuran‌ ‌pysyviä‌ ‌käytäntöjä.‌ ‌

Lasten‌ ‌ja‌ ‌nuorten‌ ‌harrasteryhmillä‌ ‌on‌ ‌mahdollisuus‌ ‌osallistua‌ ‌seuran‌ ‌vuosittaiseen‌ ‌
kevätnäytökseen,‌ ‌joka‌ ‌tänä‌ ‌vuonna‌ ‌on‌ ‌2.5.‌ ‌Promenadisalissa.‌ ‌Näytöksen‌ ‌teema‌ ‌on‌ ‌“Me‌ ‌tehtiin‌ ‌tää”.‌ ‌

Ohjaajia‌ ‌pyritään‌ ‌samaan‌ ‌yhteen‌ ‌muutaman‌ ‌kerran‌ ‌kaudessa;‌ ‌aloituspalaveriin‌ ‌sekä‌ ‌joulu-‌ ‌ja‌ ‌kevätjuhlaan.‌ ‌Ohjaustyö‌ ‌on‌ ‌itsenäistä‌ ‌ja‌ ‌näiden‌ ‌tapaamisten‌ ‌avulla‌ ‌saadaan‌ ‌luotua‌ ‌yhteishenkeä.‌ ‌
‌ ‌
Lasten‌ ‌ja‌ ‌nuorten‌ ‌liikunnan‌ ‌kehittäminen‌ ‌kulkee‌ ‌vuonna‌ ‌2020‌ ‌pitkälti‌ ‌käsi‌ ‌kädessä‌ ‌
Laser-hankkeen‌ ‌kanssa.‌ ‌Ohjaajia‌ ‌pyritään‌ ‌saamaan‌ ‌mukaan‌ ‌seuran‌ ‌kehittämiseen‌ ‌
NuVo-tiimin‌ ‌avulla.‌ ‌
‌ ‌

4.‌ ‌TELINEVOIMISTELU‌ ‌

Telinevoimistelu‌ ‌tarjoaa‌ ‌tälläkin‌ ‌kaudella‌ ‌harrastusmahdollisuuden‌ ‌mahdollisimman‌ ‌
monelle‌ ‌eri-ikäiselle‌ ‌ja‌ ‌-tasoiselle‌ ‌voimistelijalle.‌ ‌Telinevoimistelun‌ ‌tuntipohjat‌ ‌ovat‌ ‌nyt‌ ‌valmiit‌ ‌ja‌ ‌valmennuksessa,‌ ‌ryhmästä‌ ‌riippumatta,‌ ‌on‌ ‌nyt‌ ‌samat‌ ‌tavoiteliikkeet,‌ ‌jotka‌ ‌valikoituvat‌ ‌voimistelijan‌ ‌osaamistason‌ ‌mukaan.‌ ‌Aikataulut‌ ‌telinevoimistelussa‌ ‌elävät‌ ‌edelleen,‌ ‌tarkoituksena‌ ‌on‌ ‌luoda‌ ‌aikataulu,‌ ‌jossa‌ ‌telinetila‌ ‌pystytään‌ ‌hyödyntämään‌ ‌mahdollisimman‌ ‌tehokkaasti‌ ‌ja‌ ‌jouhevasti.‌ ‌Yleinen‌ ‌merkkisuorituspäivä‌ ‌alkaa‌ ‌jo‌ ‌vakiintumaan‌ ‌tapahtumiimme‌ ‌ja‌ ‌se‌ ‌siis‌ ‌jatkaa‌ ‌ohjelmassa.‌ ‌Merkkisuorituspäiviä‌ ‌pidetään‌ ‌yksi‌ ‌kevätkaudella‌ ‌ja‌ ‌yksi‌ ‌syyskaudella.‌ ‌
Ennen‌ ‌kauden‌ ‌alkua‌ ‌pyritään‌ ‌taas‌ ‌pitämään‌ ‌koulutus‌ ‌omille‌ ‌ohjaajille.‌ ‌Koulutuksen‌ ‌
sisältö‌ ‌määräytyy‌ ‌tarkemmin‌ ‌osallistujien‌ ‌mukaan‌ ‌syksyllä.‌ ‌Tarkoituksena‌ ‌on‌ ‌tarjota‌ ‌
ohjaajille‌ ‌mahdollisimman‌ ‌hyvin‌ ‌suunnattu‌ ‌koulutus.‌ ‌Koulutus‌ ‌toimii‌ ‌myös‌ ‌ideapajana‌ ‌ja‌ ‌suunnittelupäivänä‌ ‌tulevalle‌ ‌kaudelle.‌ ‌Ohjaajia‌ ‌kannustetaan‌ ‌kouluttautumaan‌ ‌myös‌ ‌Voimisteluliiton‌ ‌tarjoamissa‌ ‌koulutuksissa.‌ ‌ ‌

Telinevoimistelun‌ ‌ryhmät‌ ‌pysyvät‌ ‌melko‌ ‌samoina‌ ‌tällä‌ ‌kaudella,‌ ‌mutta‌ ‌suunnitelmissa‌ ‌on‌ ‌lisätä‌ ‌Taito‌ ‌3‌ ‌-ryhmä.‌ ‌
 ‌‌
Sekä‌ ‌telinevoimistelun‌ ‌että‌ ‌TeamGymin‌ ‌haasteena‌ ‌on‌ ‌edelleen‌ ‌uusien‌ ‌ohjaajien‌ ‌
hankkiminen.‌ ‌Erityisen‌ ‌haasteellista‌ ‌on‌ ‌löytää‌ ‌sopivia‌ ‌valmentajia‌ ‌kilpaileville‌ ‌
voimistelijoille‌ ‌sekä‌ ‌lajiin‌ ‌sopivia‌ ‌harjoitustiloja.‌ ‌Erityisesti‌ ‌TeamGymin‌ ‌
harjoitusolosuhteet‌ ‌vaativat‌ ‌huomiota‌ ‌tulevalla‌ ‌kaudella.‌ ‌

Helmet‌ ‌ja‌ ‌tähdet‌ ‌
Helmet‌ ‌ja‌ ‌Tähdet‌ ‌harjoittelevat‌ ‌yhdessä‌ ‌kaksi‌ ‌kertaa‌ ‌viikossa‌ ‌maanantaisin‌ ‌ja‌ ‌torstaisin‌ ‌klo‌ ‌16-18.‌ ‌Ryhmään‌ ‌kuuluu‌ ‌2008-2013‌ ‌syntyneitä‌ ‌voimistelijoita.‌ ‌Ryhmää‌ ‌valmentavat‌ ‌Kristiina‌ ‌Pirttilä‌ ‌sekä‌ ‌Riikka‌ ‌Flinck.‌ ‌Tähdet‌ ‌ovat‌ ‌jo‌ ‌muutaman‌ ‌vuoden‌ ‌voimistelleita‌ ‌tyttöjä.‌ ‌Heillä‌ ‌on‌ ‌tavoitteena‌ ‌saada‌ ‌hopeamerkit‌ ‌suoritettua‌ ‌kevään‌ ‌aikana,‌ ‌mahdollisesti‌ ‌myös‌ ‌päästä‌ ‌kisaamaan‌ ‌loppukeväästä.‌ ‌Helmet‌ ‌ovat‌ ‌tänä‌ ‌syksynä‌ ‌aloittaneet‌ ‌ryhmässä.‌ ‌He‌ ‌suorittavat‌ ‌pronssimerkkiä‌ ‌ja‌ ‌osallistuvat‌ ‌Stara-tapahtumiin.‌ ‌

Timantit‌ ‌ja‌ ‌Starat‌ ‌
Timantit‌ ‌ja‌ ‌Starat‌ ‌harjoittelevat‌ ‌yhdessä‌ ‌3‌ ‌kertaa‌ ‌viikossa,‌ ‌ma‌ ‌klo‌ ‌15.30-17.30,‌ ‌ti‌ ‌klo‌ ‌
18-20.30,‌ ‌to‌ ‌klo‌ ‌15.30-17.30.‌ ‌Ryhmään‌ ‌kuuluu‌ ‌yhteensä‌ ‌15‌ ‌vuosina‌ ‌2005-2008‌ ‌syntynyttä‌ ‌voimistelijaa.‌ ‌Ryhmää‌ ‌valmentaa‌ ‌Raisa‌ ‌Koppelomäki.Timantit-‌ryhmän‌ ‌voimistelijat‌ ‌suorittavat‌ ‌Kultamerkkiä‌ ‌ja‌ ‌kilpailevat‌ ‌B-‌ ‌ja‌ ‌C-luokassa.‌ ‌Tavoitteena‌ ‌on‌ ‌saada‌ ‌vähintään‌ ‌IV-kategorian‌ ‌pisteet‌ ‌B-luokassa.‌ ‌Starat-ryhmän‌ ‌voimistelijat‌ ‌suorittavat‌ ‌Voimisteluliiton‌ ‌naisten‌ ‌telinevoimistelun‌ ‌Hopea-‌ ‌ja‌ ‌Kultamerkkiä‌ ‌sekä‌ ‌osallistuvat‌ ‌Stara-tapahtumiin‌ ‌ja‌ ‌B-luokan‌ ‌kilpailuihin‌ ‌lähialueella.‌ ‌Tavoitteena‌ ‌on‌ ‌kehittyä‌ ‌ja‌ ‌kasvaa‌ ‌voimistelijoina,‌ ‌kukin‌ ‌omassa‌ ‌tahdissaan.‌ ‌Sekä‌ ‌timantit,‌ ‌että‌ ‌starat‌ ‌keskittyvät‌ ‌kauden‌ ‌aikana‌ ‌erityisesti‌ ‌voimistelijoiden‌ ‌voiman‌ ‌hankintaan‌ ‌sekä‌ ‌liikepuhtauden‌ ‌parantamiseen.‌ ‌‌Kilpailullisena‌ ‌tavoitteena‌ ‌on‌ ‌saada‌ ‌mahdollisimman‌ ‌monta‌ ‌voimistelijaa‌ ‌nousemaan‌ ‌sarjoissa‌ ‌ylöspäin.‌ ‌

TG‌ ‌Cesium‌ ‌
Joukkueen‌ ‌valmennusrinkiin‌ ‌kuuluu‌ ‌seitsemän‌ ‌2001-2004‌ ‌syntynyttä‌ ‌voimistelijaa.‌ ‌
Joukkue‌ ‌harjoittelee‌ ‌kolme‌ ‌kertaa‌ ‌viikossa,‌ ‌ma‌ ‌klo‌ ‌16.00-17.30,‌ ‌ke‌ ‌klo‌ ‌19.30-21,‌ ‌to‌ ‌klo‌ ‌19-20.30.‌ ‌Joukkueen‌ ‌valmennuksesta‌ ‌vastaa‌ ‌Raisa‌ ‌Koppelomäki.‌ ‌Cesiumin‌ ‌kauden‌ ‌tärkeimpänä‌ ‌tavoitteena‌ ‌on‌ ‌parantaa‌ ‌joukkueen‌ ‌yhteistyötä‌ ‌ja‌ ‌yhteishenkeä.‌ ‌

TG‌ ‌Cristals‌ ‌
Cristalsin‌ ‌valmennusrinkiin‌ ‌kuuluu‌ ‌11‌ ‌2005-2008‌ ‌syntynyttä‌ ‌voimistelijaa.‌ ‌Joukkue‌ ‌
harjoittelee‌ ‌kolme‌ ‌kertaa‌ ‌viikossa‌ ‌ja‌ ‌valmennuksesta‌ ‌vastaa‌ ‌Lottamari‌ ‌Heino.‌ ‌Tavoitteet‌ ‌keväälle‌ ‌koostuu‌ ‌uusien‌ ‌taitojen‌ ‌opettelusta,‌ ‌joita‌ ‌pystyy‌ ‌hyvällä‌ ‌tekniikalla‌ ‌näyttämään‌ ‌näytöksissä‌ ‌ja‌ ‌kesän‌ ‌kilpailuissa.‌ ‌Kilpailujen‌ ‌tavoitteena‌ ‌on‌ ‌puhdas‌ ‌ja‌ ‌yhtenäinen‌ ‌ohjelma,‌ ‌joka‌ ‌koostuu‌ ‌1.‌ ‌luokan‌ ‌vaikeusosista‌ ‌ja‌ ‌1.‌ ‌luokan‌ ‌sarjoista.‌ ‌

TG‌ ‌Chabitan‌ ‌
Team‌ ‌Chabitan‌ ‌on‌ ‌innokkaille‌ ‌7-9-vuotiaille‌ ‌(2009-2012‌ ‌synt.‌ ‌voimistelijoille.‌ ‌Tässä‌ ‌
ryhmässä‌ ‌harjoitellaan‌ ‌kaksi‌ ‌kertaa‌ ‌viikossa,‌ ‌maanantaisin‌ ‌ja‌ ‌torstaisin‌ ‌klo‌ ‌18.00-19.30.‌ ‌Joukkueen‌ ‌kauden‌ ‌tärkein‌ ‌tavoite‌ ‌on‌ ‌osallistua‌ ‌Stara-kisoihin.‌ ‌Valmentajana‌ ‌toimii‌ ‌Raisa‌ ‌Koppelomäki‌ ‌ja‌ ‌Jenna‌ ‌Juhola.‌ ‌

 ‌‌
5.‌ ‌CHEERLEADING‌ ‌

Cheerleadingin‌ ‌tavoitteena‌ ‌on‌ ‌tarjota‌ ‌harrastus‌ ‌monelle‌ ‌porilaiselle‌ ‌lapselle‌ ‌ja‌ ‌nuorelle‌ ‌ja‌ ‌joukkueita‌ ‌on‌ ‌sekä‌ ‌harrastus-‌ ‌että‌ ‌kilpapuolella‌ ‌yhteensä‌ ‌yhdeksän.‌ ‌Joukkueita‌ ‌tarjotaan‌ ‌mikroikäisille‌ ‌(12-14‌ ‌synt.),‌ ‌mini-ikäisille‌ ‌(08-06‌ ‌synt.),‌ ‌junnu-ikäisille‌ ‌(04-08‌ ‌synt.)‌ ‌ja‌ ‌sennuille‌ ‌(04‌ ‌synt.‌ ‌ja‌ ‌vanhemmat).‌ ‌Uutena‌ ‌käynnistetään‌ ‌junnujen‌ ‌level‌ ‌3‌ ‌-tason‌ ‌joukkue.‌ ‌Vuosi‌ ‌alkaa‌ ‌lähes‌ ‌samoin‌ ‌valmentajakuvioin‌ ‌kuin‌ ‌edellinen‌ ‌vuosi‌ ‌eikä‌ ‌suuria‌ ‌muutoksia‌ ‌toimintaan‌ ‌ole‌ ‌tulossa.‌ ‌Cheerleadingissa‌ ‌otetaan‌ ‌käyttöön‌ ‌apuvalmentajarinki‌ ‌runsaiden‌ ‌valmentajahakemusten‌ ‌johdosta.‌ ‌Uudet‌ ‌apuvalmentajat‌ ‌koulutettiin‌ ‌joulukuun‌ ‌aikana‌ ‌ja‌ ‌tammikuussa‌ ‌heille‌ ‌jaettiin‌ ‌vuorot‌ ‌ja‌ ‌tarkoituksena‌ ‌on,‌ ‌että‌ ‌he‌ ‌kiertävät‌ ‌eri‌ ‌ryhmissä‌ ‌harjoitellen‌ ‌valmentamista‌ ‌eri‌ ‌valmentajien‌ ‌johdolla.‌ ‌

Sennujen‌ ‌ja‌ ‌junnuikäisten‌ ‌aluekilpajoukkueeseen‌ ‌mahtuu‌ ‌vielä‌ ‌uusi‌ ‌harrastajia‌ ‌ja‌ ‌niitä‌ ‌yritetään‌ ‌saada‌ ‌koulukiertueella,‌ ‌jossa‌ ‌esitellään‌ ‌toimintaa.‌ ‌Esittely‌ ‌on‌ ‌ainakin‌ ‌Itätuulen‌ ‌koulussa.‌ ‌Alkukaudesta‌ ‌järjestetään‌ ‌treenipäivä‌ ‌hallilla,‌ ‌johon‌ ‌toivotaan‌ ‌kenkäesittelyä.‌ ‌Päivän‌ ‌aikana‌ ‌järjestetään‌ ‌omille‌ ‌mineille‌ ‌treenit‌ ‌ja‌ ‌junnuikäisistä‌ ‌ylöspäin‌ ‌avoimet‌ ‌treenit,‌ ‌jota‌ ‌kautta‌ ‌voi‌ ‌myös‌ ‌tulla‌ ‌lisää‌ ‌harrastajia.‌ ‌Samat‌ ‌suunnitellaan‌ ‌myös‌ ‌syksyn‌ ‌alkuun.‌ ‌

Tavoitteena‌ ‌on‌ ‌järjestää‌ ‌harrastajille‌ ‌yhteinen‌ ‌kenkätilaus-päivä‌ ‌sekä‌ ‌tilata‌ ‌seuran‌ ‌logolla‌ ‌varustetut‌ ‌sukat.‌ ‌Esiintymispuvut‌ ‌pesetetään.‌ ‌

Vuoden‌ ‌aikana‌ ‌joukkueet‌ ‌leireilevät‌ ‌ja‌ ‌Spine‌ ‌Performancelta‌ ‌on‌ ‌tilattu‌ ‌kaksi‌ ‌koulutusta‌ ‌keväälle‌ ‌ja‌ ‌yksi‌ ‌syksylle.‌ ‌Leireille‌ ‌osallistuvat‌ ‌Dragonflies,‌ ‌Dragons‌ ‌ja‌ ‌Delight.‌ ‌Aluekilpailuihin‌ ‌osallistuvat‌ ‌joukkueet‌ ‌Diamonds‌ ‌ja‌ ‌Dazzlings‌ ‌järjestävät‌ ‌itse‌ ‌leiripäiviä‌ ‌omien‌ ‌valmentajien‌ ‌toimesta.‌ ‌Spine‌ ‌Performance‌ ‌järjestää‌ ‌valmentajien‌ ‌
koulutusworkshopin‌ ‌24.-26.4.‌ ‌leirin‌ ‌yhteydessä‌ ‌ja‌ ‌myö‌ ‌muihin‌ ‌koulutuksiin‌ ‌ohjataan‌ ‌
valmentajia.‌ ‌

Suunnitteilla‌ ‌on‌ ‌akropäiviä‌ ‌harrastajille‌ ‌eri‌ ‌tasojen‌ ‌mukaan.‌ ‌ ‌
Taso‌ ‌1:‌ ‌arabialainen,‌ ‌käsiseisonta‌ ‌ja‌ ‌kärrynpyörä‌ ‌sekä‌ ‌siltakaato‌ ‌ja‌ ‌siltakaato.‌ ‌
Taso‌ ‌2:‌ ‌flikki‌ ‌ja‌ ‌arabiflikki‌ ‌
Taso‌ ‌3:‌ ‌voltti‌ ‌

DSC‌ ‌Finlandin‌ ‌sometilejä‌ ‌pyritään‌ ‌pitämään‌ ‌aktiivisina‌ ‌ja‌ ‌sovittiiin‌ ‌päivitysvuorot‌ ‌
joukkueille.‌ ‌Nettisivut‌ ‌päivitetään‌ ‌ajantasalle.‌ ‌

Keväällä‌ ‌järjestetään‌ ‌jälleen‌ ‌cheerleadingin‌ ‌aluekilpailut‌ ‌PoriSpirit2020‌ ‌Porin‌ ‌
urheilutalolla‌ ‌9.5.‌ ‌Tähän‌ ‌tapahtumaan‌ ‌toivotaan‌ ‌kaikkien‌ ‌kilparyhmien‌ ‌osallistuvan‌ ‌
samoin‌ ‌kuin‌ ‌seuran‌ ‌kevätnäytökseen‌ ‌“Me‌ ‌tehtiin‌ ‌tää”,‌ ‌joka‌ ‌on‌ ‌Promenadisalissa‌ ‌2.5.‌ ‌

Cheerleadingliiton‌ ‌kilpakausi‌ ‌muuttuu‌ ‌ja‌ ‌nykyinen‌ ‌on‌ ‌voimassa‌ ‌vain‌ ‌kevään‌ ‌ajan.‌ ‌Kevään‌ ‌aikana‌ ‌päivittyy‌ ‌tiedot‌ ‌ensi‌ ‌syksyllä‌ ‌alkavaan‌ ‌muutokseen.‌ ‌
 ‌


6.‌ ‌JOUKKUEVOIMISTELU‌ ‌

Alkukaudesta‌ ‌pidetään‌ ‌valmentajien‌ ‌“Mitä‌ ‌kuuluu”-‌ ‌keskustelut,‌ ‌joissa‌ ‌selvitetään‌ ‌
valmentajien‌ ‌toiveita‌ ‌ja‌ ‌suunnitelmia.‌ ‌Valmentajien‌ ‌tekemään‌ ‌yhteistyöhön‌ ‌panostetaan‌ ‌ja‌ ‌hyvää‌ ‌me‌ ‌henkeä‌ ‌vaalitaan.‌ ‌Tammikuussa‌ ‌järjestetään‌ ‌myös‌ ‌avoimia‌ ‌treenejä,‌ ‌joihin‌ ‌uudet‌ ‌voimistelijat‌ ‌ovat‌ ‌tervetulleita‌ ‌tutustumaan.‌ ‌Joukkuevoimisteluun‌ ‌voi‌ ‌aloittaa‌ ‌tutustumalla‌ ‌lajiin‌ ‌Nuppuvoimistelu-‌ ‌tai‌ ‌Voimistelukoulu-ryhmissä.‌ ‌Suuren‌ ‌kysynnän‌ ‌myötä‌ ‌tammikuussa‌ ‌aloittaa‌ ‌uusi‌ ‌5-7‌ ‌v.‌ ‌Nuppuvoimisteluryhmä‌ ‌Mari‌ ‌Rantasen‌ ‌ohjauksessa‌ ‌Toejoella.‌ ‌
Kevätkauden‌ ‌joukkueet‌ ‌treenaavat‌ ‌suurinpiirtein‌ ‌syksyn‌ ‌2019‌ ‌kokoonpanoin.‌ ‌Syksyn‌ ‌2020‌ ‌joukkueet‌ ‌muodostetaan‌ ‌seuran‌ ‌valmentajaresurssit‌ ‌sekä‌ ‌voimistelijoiden‌ ‌ja‌ ‌heidän‌ ‌perheidensä‌ ‌tavoitteet‌ ‌mahdollisuuksien‌ ‌mukaan‌ ‌huomioiden.‌ ‌Etenkin‌ ‌pienten‌ ‌voimistelijoiden‌ ‌jakamiseen‌ ‌sopiviin‌ ‌ryhmiin‌ ‌täytyy‌ ‌panostaa.‌ ‌Tavoitteena‌ ‌on‌ ‌jatkaa‌ ‌vanhimpien‌ ‌voimistelijoiden‌ ‌kouluttamista‌ ‌valmentajiksi‌ ‌ja‌ ‌tuomareiksi.‌ ‌Toukokuussa‌ ‌on‌ ‌suunnitteilla‌ ‌uusi‌ ‌lajin‌ ‌markkinointikampanja‌ ‌kouluilla.‌ ‌ ‌

Nuppuvoimistelu‌ ‌4-5‌ ‌v.‌ ‌ ‌
Nuppuvoimistelun‌ ‌molemmat‌ ‌4-5-vuotiaiden‌ ‌ryhmät‌ ‌harjoittelevat‌ ‌keväällä‌ ‌kerran‌ ‌
viikossa.‌ ‌Kauden‌ ‌tavoitteena‌ ‌on‌ ‌opetella‌ ‌perusliikuntataitoja‌ ‌sekä‌ ‌voimistelun‌ ‌alkeita‌ ‌
leikinomaisesti.‌ ‌Esiintyminen‌ ‌kevätnäytöksessä‌ ‌on‌ ‌kauden‌ ‌huipennus.‌ ‌
Ohjaajina‌ ‌kevätkaudella‌ ‌Marja‌ ‌Koskinen,‌ ‌Amanda‌ ‌Nenonen‌ ‌sekä‌ ‌apuohjaajia‌ ‌Zirkonium-‌ ‌ja‌ ‌Mineral-joukkueista.‌ ‌

Nuppuvoimistelu‌ ‌6-7‌ ‌v.‌ ‌ ‌
Keskiviikon‌ ‌ryhmä‌ ‌esiintyy‌ ‌maaliskuussa‌ ‌järjestettävässä‌ ‌Stara-tapahtumassa.‌ ‌Molemmat‌ ‌ryhmät‌ ‌esiintyvät‌ ‌kevätnäytöksessä‌ ‌Promenadissa.‌ ‌Ohjaajina‌ ‌kevätkaudella‌ ‌sunnuntaisin‌ ‌Mari‌ ‌Rantanen‌ ‌sekä‌ ‌esimerkkivoimistelijoita‌ ‌Siriumista.‌ ‌Keskiviikkoryhmää‌ ‌ohjaavat‌ ‌Hanna-Maija‌ ‌Peurala,‌ ‌Anni‌ ‌Katajisto,‌ ‌Pinja‌ ‌Polvi,‌ ‌Isabel‌ ‌Smith,‌ ‌ja‌ ‌Iida‌ ‌Kivikko‌ ‌

Voimistelukoulu‌ ‌Opaali‌ ‌
Ryhmä‌ ‌harjoittelee‌ ‌kerran‌ ‌viikossa.‌ ‌Tavoitteena‌ ‌osallistua‌ ‌seuran‌ ‌kevätnäytökseen‌ ‌
voimisteluohjelmalla.‌ ‌Ohjaajina‌ ‌kevätkaudella‌ ‌Henna‌ ‌Puranen‌ ‌sekä‌ ‌apuohjaajia‌ ‌Mineral-‌ ‌ja‌ ‌Zirkonium-joukkueista.‌ ‌ ‌

Sirine‌ ‌ ‌
Sirine‌ ‌harjoittelee‌ ‌kaksi‌ ‌kertaa‌ ‌viikossa.‌ ‌Joukkue‌ ‌osallistuu‌ ‌Stara-tapahtumiin.‌ ‌Kauden‌ ‌päättää‌ ‌esiintyminen‌ ‌kevätnäytöksessä.‌ ‌Kauden‌ ‌tavoitteena‌ ‌on‌ ‌lajitaitojen‌ ‌parantaminen.‌ ‌Valmentajina‌ ‌keväällä‌ ‌Juuli‌ ‌Vilppola‌ ‌ja‌ ‌Isa‌ ‌Ilomäki.‌ ‌

Sirium‌ ‌
Sirium‌ ‌osallistuu‌ ‌Stara-tapahtumiin,‌ ‌8-10-v‌ ‌kilpailuihin‌ ‌sekä‌ ‌kevätnäytökseen.‌ ‌Tavoitteena‌ ‌on‌ ‌kehittyä‌ ‌lajitaidossa,‌ ‌liikkuvuudessa‌ ‌ja‌ ‌jalkatekniikassa.‌ ‌Lajiharjoitukset‌ ‌ovat‌ ‌kaksi‌ ‌kertaa‌ ‌viikossa‌ ‌ja‌ ‌kerran‌ ‌viikossa‌ ‌perustreenitunti.‌ ‌Sirium‌ ‌tytöt‌ ‌toimivat‌ ‌vuorotellen‌ ‌Nuppuvoimisteluryhmän‌ ‌“esimerkkivoimistelijoina”.‌ ‌ ‌
Valmentajina‌ ‌keväällä‌ ‌Tilda‌ ‌Tuurala,‌ ‌Henna‌ ‌Mattila‌ ‌ja‌ ‌apuohjaajina‌ ‌Mineral-‌ ‌ja‌ ‌
Zirkonium-voimistelijoita.‌ ‌

 ‌‌
Zirkonium‌ ‌ ‌
Zirkonium‌ ‌harjoittelee‌ ‌keväällä‌ ‌neljä‌ ‌kertaa‌ ‌viikossa‌ ‌seitsemän‌ ‌tytön‌ ‌joukkueella.‌ ‌Kaksi‌ ‌viikkotreeniä‌ ‌on‌ ‌yhteisiä‌ ‌Mineral-joukkueen‌ ‌kanssa.‌ ‌Joukkue‌ ‌kilpailee‌ ‌12-14-v.‌ ‌kilpasarjassa.‌ ‌Kilpailujen‌ ‌lisäksi‌ ‌Zirkonium‌ ‌esiintyy‌ ‌kevätnäytöksessä‌ ‌ja‌ ‌ainakin‌ ‌
Puuvillassa.‌ ‌Kilpasarjan‌ ‌rinkileiri‌ ‌on‌ ‌Kuortaneella.‌ ‌Päävalmentajina‌ ‌keväällä‌ ‌Inkeri‌ ‌Kerminen,‌ ‌Linnea‌ ‌Österlund‌ ‌ja‌ ‌Johanna‌ ‌Mattila‌ ‌koreografina.‌ ‌Valmennustiimissä‌ ‌on‌ ‌mukana‌ ‌myös‌ ‌Juuli‌ ‌Vilppoja‌ ‌ja‌ ‌Viola‌ ‌Messo.‌ ‌

Mineral‌ ‌
Mineralit‌ ‌kilpailevat‌ ‌14-16-vuotiaiden‌ ‌kilpasarjassa‌ ‌keväällä.‌ ‌Joukkue‌ ‌kilpailee‌ ‌kuuden‌ ‌voimistelijan‌ ‌voimin.‌ ‌Rinkileiri‌ ‌pidetään‌ ‌Varalassa.‌ ‌Päävalmentajana‌ ‌keväällä‌ ‌Juuli‌ ‌Vilppola,‌ ‌valmennustiimissä‌ ‌mukana‌ ‌myös‌ ‌Leena‌ ‌Äijälä,‌ ‌
Kati‌ ‌Taipale,‌ ‌Emmi‌ ‌Tuomi‌ ‌ja‌ ‌Viola‌ ‌Messo.‌ ‌


7.‌ ‌KILTA‌ ‌

Tammikuun‌ ‌21.‌ ‌pvä‌ ‌kiltaillassa‌ ‌kokoonnutaan‌ ‌Ravintola‌ ‌Liisanpuistoon‌ ‌muistelemaan‌ ‌asioita,‌ ‌joista‌ ‌kiltalaisia‌ ‌on‌ ‌kiitetty‌ ‌tai‌ ‌palkittu.‌ ‌ ‌
Helmikuussa‌ ‌15.‌ ‌pvä‌ ‌Suomalaisella‌ ‌klubilla‌ ‌vietetään‌ ‌tänä‌ ‌vuonna‌ ‌pyöreitä‌ ‌vuosia‌ ‌
täyttävien‌ ‌syntymäpäiväjuhlia.‌ ‌Kilta‌ ‌tarjoaa‌ ‌lounaan‌ ‌sankarittarille‌ ‌ja‌ ‌kaikille‌ ‌
onnittelumaljat.‌ ‌ ‌
Maaliskuussa‌ ‌24.‌ ‌pvä‌ ‌Ravintola‌ ‌Liisanpuistossa‌ ‌on‌ ‌vuosikokous‌ ‌sekä‌ ‌lauletaan,‌ ‌
tanssahdellaan‌ ‌ja‌ ‌puhutaan‌ ‌mukavia.‌ ‌
Huhtikuussa‌ ‌kuunnellaan‌ ‌talitintin‌ ‌laulua‌ ‌ja‌ ‌kasvatellaan‌ ‌koivunoksiin‌ ‌hiirenkorvia.‌ ‌
Toukokuussa‌ ‌12.‌ ‌pvä‌ ‌vietetään‌ ‌ulkoilupäivää‌ ‌Kirjurinluodon‌ ‌Pelle‌ ‌Hermannipuistossa.‌ ‌
Kiltatreffit‌ ‌Ulvilassa‌ ‌23.5.‌ ‌
Syyskuussa‌ ‌1.‌ ‌pvä‌ ‌tehdään‌ ‌retki‌ ‌Karviaan‌ ‌Anne‌ ‌Mattilan‌ ‌paikkaan.‌ ‌
Lokakuussa‌ ‌6.‌ ‌pvä‌ ‌on‌ ‌kynttiläilta‌ ‌Ravintola‌ ‌Liisanpuistossa.‌ ‌
Marraskuussa‌ ‌24.‌ ‌pvä‌ ‌tonttuillaan‌ ‌Ravintola‌ ‌Liisanpuiston‌ ‌pikkujouluissa,‌ ‌

Iloa,‌ ‌ystävyyttä,‌ ‌yhteisöllisyyttä‌ ‌ja‌ ‌perinteitä.‌ ‌