Galleria

Uskollisuuden Kilta

Liikuntaseura Porin (Porin Naisvoimistelijoiden) Uskollisuuden Kilta on Suomen Voimisteluliiton neljänneksi vanhin kilta. Kilta perustettiin vuonna 1951. Nykyisin uskollisuuden kiltoja toimii Suomessa noin 140. Killan toimintamuotoja ovat erilaiset liikuntaharjoitukset, jäsenillat, retket ja esitelmätilaisuudet.

Uskollisuuden Kilta-nimeen liittyy vanhoja perinteitä. Toimintamuotojen kehittäjänä ja nimen keksijänä on ollut Kaarina Kari. Hän korosti perinteiden, ystävyyden ja yhteisöllisyyden tärkeyttä. Killan johtokuntaa kutsutaan emännistöksi, jonka muodostavat:

1. Kiltamuori Laura Hakaste, joka on kunniapuheenjohtaja ja toimii muistojen arkun vaalijana

2. Kiltaäiti Marja-Liisa Myllyniemi, joka toimii puheenjohtajana

3. Kiltaemäntä Eila Alikoski, joka toimii varapuheenjohtajana

4. Kiltamenojen ohjaaja Maija-Liisa Mäkipää, joka johtaa muotomenot

5. Muistiinmerkitsijä Maija Hakuni, joka toimii sihteerinä

6. Raha-arkun hoitaja eli rahastonhoitaja Riitta Halme

7. Jäsenkirjuri Sirkka-Liisa Manninen, joka hoitaa kortiston

8. Tähystäjä Päivikki Hyvätti, joka suosittelee uudet jäsenet

 

Marja-Liisa Myllyniemi

Kiltaäiti

Galleria